Prekių grąžinimas ir garantijos

Thomashaus.lt parduodamos prekės atitinka gamintojų nurodomas pagrindines savybes ir charakteristikas. Prekės pateikiamos aprašymo lange. Tačiau, jei prekė Jums netinka, nepergyvenkite visada galėsite ją grąžinti ar pakeisti į kitą.

Prekių grąžinimui ir pakeitimui galioja tokios sąlygos:

1.1 Atsisakyti prekės, jei Jums netinka jos forma, dydis, spalva ar komplektiškumas, galite per 14 dienų nuo prekės atsiėmimo/pristatymo dienos. Prekės turi būti nenaudotos, nesugadintos ir nepraradusios prekinės išvaizdos.

1.2 Primename, kad remiantis LR Civilinio Kodekso 6.228 straipsnio nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:

pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

supakuoti vaizdo ar garso įrašai arba supakuota programinė įranga, kuri buvo išpakuoti po pristatymo;

laikraščiai, periodiniai leidiniai ar žurnalai, išskyrus sutartys dėl šių leidinių prenumeratos.

1.2 Gavę nekokybišką prekę, nedelsdami kreipkitės į prekės pardavėją ar garantinį servisą, kuris nurodytas sąskaitoje faktūroje. Prekės pardavėjas (ar garantinis servisas) nustatys Jūsų nurodytų prekės trūkumų atsiradimo aplinkybes ir jei šie bus objektyvūs arba atsiradę ne dėl pirkėjo kaltės netinkamai naudojant ar laikant prekę, esant galimybei tokios prekės bus pakeistos kokybiškomis arba per 14 dienų už jas grąžinti pinigai. Prekės kokybės vertinimas ir taisymas/keitimas gali užtrukti iki keturių savaičių.

 1.3 Kiekvienos prekės pagrindinės savybės bendrai nurodomos prekės aprašyme. Tam tikroms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminai ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių pasiūlymuose.

 1.4 Garantija nėra taikoma:

Jei prekės trūkumai atsirado dėl pirkėjo kaltės netinkamai laikant ar naudojant prekę;

Jei gedimus sukėlė stichinės nelaimės, gaisras, elektros iškrova, taip pat buitiniai faktoriai;

Jei gedimus sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai ir pan.;

Jei gedimus sukėlė prekės naudojimo metu naudoti neoriginalūs prekės vartojimo reikmenys, priedai, bet kokie kiti prekės veikimui užtikrinti naudoti neoriginalūs produktai;

Jei gedimai atsirado dėl pirkėjo programinės įrangos gedimo;

Jei prekė buvo mechaniškai ar kitaip pažeista, ardyta;

Jei pažeisti prekės garantiniai lipdukai, lipdukai su serijiniu numeriu;

Jei įranga buvo remontuojama neautorizuotame serviso centre;

Programiniams produktams ir informacijai, kurie neteikiami kartu su gaminiu, o savarankiškai nustatomi, saugomi ir kuriami paties vartotojo;

Įprastai susidėvinčioms prekių dalims;

1.5 Jei prekė grąžinama garantiniu terminu, pirkėjas sutinka, kad ekspertui nustačius, jog pretenzija dėl prekės trūkumų yra nepagrįsta arba trūkumai atsirado dėl pirkėjo kaltės netinkamai naudojant arba laikant prekes, visas eksperto tyrimo išlaidas apmoka pirkėjas.

1.6 Prašymą dėl pinigų grąžinimo gali pateikti tik tas asmuo, kuris mokėjo už pirkinį Pinigus ne vėliau nei per dvi savaites nuo sprendimo priėmimo apie tai, kad bus grąžinami pinigai už nekokybišką prekę. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo padarytas apmokėjimas už užsakymą.

1.7 Grąžinant prekę būtina pateikti sąskaitą faktūrą bei visus gamintojo prie prekės pridėtus dokumentus.

1.8 Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats arba atsiųsti per kurjerį. Tuo atveju, kai prekė grąžinama kurjerio pagalba, prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.

1.9 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

Prekės grąžinimo adresas:

Kaunakiemio g. 40

Kaunas 44332