Garantiniai įsipareigojimai

ThomasHaus internetinėje parduotuvėje prekėms suteikiama 24 mėnesių garantija. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo momento, kai pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusį pareigą perduoti prekę pirkėjui, kaip numatyta sutartyje. Garantija suteikiama tik pateikus šiuos pirkimo dokumentus: sąskaitą faktūrą ar kurjerio išduotą grynųjų pinigų kvitą.

Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus ištaisysime, arba pakeisime kokybiškais savo sąskaita. Apie pastebėtą defektą prekės naudojimo metu prašome pranešti UAB „Schindler projektai“ kontaktais. Apie sprendimą nedelsiant informuosime Jus Jūsų nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis 2012 m. kovo 15 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-243 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

Prekės kokybės garantija nėra taikoma, jei pirkėjas ar asmenys, kuriems pirkėjas perdavė prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė prekių transportavimo, surinkimo, laikymo, naudojimo, sandėliavimo, priežiūros ir eksploatacijos taisykles, taip pat, jeigu matomi prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu aptarti prekių perdavimo metu ar prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems pirkėjas pardavė prekes, veiksmų.